C/ Santa Engracia 57
3º-2, 28010 Madrid
España


+34 689 171 675
info@yutakashiki.net

http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_25_178.jpg
Casa en Ciudad Universitaria
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_23_176.jpg
Restaurante en C/ V. d'Hongria
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_24_169.jpg
Vivienda en Boadilla del Monte
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_22_162.jpg
Restaurante en C/ Zurbano
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_11_157.jpg
Tienda en Pl. Canalejas
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_18_57.jpg
Casa en C/ Escultor Sunyol
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_21_155.jpg
Tienda en C/ Pi
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_19_119.jpg
Tienda en C/ Jaume II
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_17_67.jpg
Bamiyan Centro Cultural
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_16_118.jpg
Tienda en C/ Elisabets
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_9_13.jpg
Vivienda Hanare
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_6_16.jpg
Escuela Secundaria Fuencarral
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_7_49.jpg
8 Casas en Tomisato
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_13_35.jpg
Tradition is Innovation II
http://yutakashiki.net/files/dimgs/thumb_0x200_2_8_139.jpg
Tradition is Innovation